Matrícula

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives.https://it.medadvice.net/ When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and potlala.com worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

El preu del crèdit del Minor serà el corresponent a la titulació que cursa l’estudiant.

El termini de matrícula del Minor serà el que estableixi el Centre. Consulta l’apartat Calendari

El nombre mínim de crèdits a matricular del Minor seran 6 crèdits.

Si l’estudiant abandona el Minor, haurà de completar l’optativitat pendentes.medadvice.net/clerel-skin/ amb les altres assignatures ofertades per la seva titulació.

Cal respectar els límits de matrícula establerts a la normativa acadèmica.

Les assignatures del Minor estaran exemptes de prerequisits, corequisits o incompatibilitats.

Pel que fa al reconeixement de crèdits de permanència a la Universitat, les assignatures corresponents????? ?????? ? ???????????? al Minor tenen el mateix tractament que qualsevol assignatura del pla d’estudis d’acord amb la normativa vigent.