Què és el Minor en Emprenedoria?

El Minor és una formació complementària dels estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses que permet a l’estudiantat obtenir una especialització en aquesta àrea específica del coneixement.
Més informació
Qui el pot cursar?

Tot l'estudiantat de Grau de la Universitat de Lleida que vulgui completar la seva formació bàsica amb un domini de les competències en emprenedoria i creació d'empreses des d'una perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica dels continguts dels seus estudis.

Sortides professionals

El Minor en Emprenedoria et permet assolir els coneixements i capacitats necessàries per engegar, gestionar i promoure nous projectes empresarials, assessorar en la creació d’empreses, gestionar vivers d’empreses i projectes d’innovació, treballar com a tècnic de promoció econòmica en centres tecnològics, vivers d’empreses i administracions públiques o semipúbliques, i impulsar nous projectes intraemprenedors en empreses existents, ja siguin industrials, de serveis o de l'entorn digital.

Admissió i Matrícula

La matrícula del Minor es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs acadèmic d'acord amb els terminis ordinaris fixats per a la titulació del Grau.

Informació d'Admissió

Informació de la Matrícula

Organitza