Professorat

Coordinador del Minor:

Jose M. Alonso Martínez

Professorat del Minor:

Assignatura

Professorat

Iniciativa Emprenedora i Creació d’Empreses

Josep M. Alonso Martínez

Gestió de l’Empresa Familiar

Manel Plana Farran

Comerç Exterior

Pilar Cos Sánchez

Direcció i Gestió de persones

Xavier Roca Tarruella

Valoració d’Empreses i Estratègia Financera

Josep M. Riu Vila

Carles Morata Solé