Què és el Minor?

El Minor és una formació complementària ofertada per la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida dins dels estudis del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses amb l’estreta col·laboració de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL que permet a l’estudiantat complementar el seu grau amb competències específiques en emprenedoria, innovació i creació d’empreses.
La proposta del Minor en Emprenedoria sorgeix de la conjunció de dos factors:
1. En primer lloc, de l’estratègia docent i de formació de la Universitat de Lleida recollida en el Pla Estratègic que inclou entre els seus eixos i línies d’actuació el d’adaptar i/o desenvolupar l’oferta formativa amb un conjunt de mesures dirigides, entre altres, a potenciar el paper que juga la universitat en la contribució a l’emprenedoria i la creació d’empreses innovadores que aportin valor i creixement empresarial al nostre territori, reforçant així la funció de la Universitat de Lleida com a motor de desenvolupament personal, social i econòmic del seu entorn.
2. En segon lloc, la necessitat de donar resposta a la demanda d’una societat immersa en un ampli procés de transformació i de reestructuració social, econòmica, cultural i tecnològica en un entorn que demana estimular la mentalitat emprenedora i innovadora dels estudiants universitaris perquè siguin capaços d’afrontar els nous reptes dels temps actuals i capaços de generar creixement, innovació i llocs de treball.